Predlog predpisaUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2021-2330-0057

Predlog

zelena

66,2 kB

c
zelena

18,3 kB

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o kmetijstvu  (2006-2311-0046)
Evropski predpisi
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/78 z dne 27. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/600 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19  (32021R0078)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/95 z dne 28. januarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo  (32021R0095)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2021-I
Skrajni datum na vladnem odboru2021-II
Skrajni datum na vladi2021-II
Skrajni datum sprejema2021-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-II
POVRATNE INFORMACIJE