Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2021-1611-0019
Predlagatelj
Ministrstvo za finance

Predlog

ZTro_1B

958,9 kB

o_ZTro_1B

458,8 kB

c

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta (EU) 2020/262 z dne 19. decembra 2019 o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev)  (32020L0262)
  • Direktiva Sveta (EU) 2020/1151 z dne 29. julija 2020 o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače  (32020L1151)
POVRATNE INFORMACIJE