Predlog predpisaUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2021-1711-0018

Predlog

Ured_vozila_VG

113,8 kB

c
Ured_vozila_VG

153,5 kB

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o organiziranosti in delu v policiji  (2012-1711-0007)
POVRATNE INFORMACIJE