Predlog predpisaSklep o višini pavšalnega zneska izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega učnega čebelnjaka za programsko obdobje 2020-2022

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2021-2330-0044

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o kmetijstvu  (2006-2311-0046)
Evropski predpisi
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva  (32015R1366)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva  (32015R1368)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2021-II
Skrajni datum na vladnem odboru2021-II
Skrajni datum na vladi2021-II
Skrajni datum sprejema2021-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-II
POVRATNE INFORMACIJE