Predlog predpisaResolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2021-2611-0014

Predlog

ReNPEMŽM 2030

174,8 kB

o_ReNPEMZM_2030

453,3 kB

c
POVRATNE INFORMACIJE