Predlog predpisaPravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2021-3330-0024

Predlog

Pravilnik_DU_dirM

45,3 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (EVA: 2021-3330-0024) - v medresorsko usklajevanje

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  (2001-1711-0056)
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  (2018-3130-0033)
POVRATNE INFORMACIJE