Predlog predpisaUredba o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2021-2711-0022
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

Uredba_15_2

26,7 kB

o_Uredba_15_2

67,4 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije  (2017-3130-0011)
Evropski predpisi
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov  (32018R0574)
POVRATNE INFORMACIJE