Predlog predpisaOdredba o sprejemu Študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Aromaterapevt / aromaterapevtka v velneški dejavnosti

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2021-3330-0013

Predlog

Odr_arom

35 kB

o_Odr_arom

44,8 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (-)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (2015-3330-0064)
POVRATNE INFORMACIJE