Predlog predpisaPravilnik o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2021-2330-0013

Predlog

o_Pravilnik_zganje

76,7 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o kmetijstvu  (2006-2311-0046)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008  (32019R0787)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2021-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-II
POVRATNE INFORMACIJE