Predlog predpisaPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2021-1611-0006
Predlagatelj
Ministrstvo za finance

Predlog

o_Pravilnik__JFP_2021

54,3 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike  (2015-1611-0014)
POVRATNE INFORMACIJE