Predlog predpisaUredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2021-2430-0013

Predlog

Ur947_2_bes

67,2 kB

c
Ur947_2_bes

74 kB

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
Evropski predpisi
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 z dne 11. februarja 2019 o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu ter razveljavitvi izvedbenih uredb (EU) št. 390/2013 in (EU) št. 391/2013  (32019R0317)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2021-I
Skrajni datum na vladnem odboru2021-I
Skrajni datum na vladi2021-I
Skrajni datum sprejema2021-I
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-I
POVRATNE INFORMACIJE