Predlog predpisaUredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2020-2550-0102

Predlog

o_edemo_urspr_hos

60,3 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o varstvu okolja  (1998-2511-0105)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno