Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2020-1611-0143
Predlagatelj
Ministrstvo za finance

Predlog

o_NovelaZISDU3D_JO

158,8 kB

c

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2019/1160 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov  (32019L1160)
  • Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU  (32019L2034)
  • Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU  (32019L2162)
POVRATNE INFORMACIJE