Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B)

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2020-2550-0089

Predlog

VG_ZVISJV

167,4 kB

o_VG_ZVISJV

228 kB

c
POVRATNE INFORMACIJE