Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2016-2030-0030

Predlog

ZFPPIPP-H strok.

863,8 kB

c
ZFPPIPP-H strok.

278,6 kB

Arhiv predlogov predpisa

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah – delovno gradivo – Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – strokovno usklajevanje (EVA: 2016-2030-0030)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2017-I
Skrajni datum na vladnem odboru2017-I
Skrajni datum na vladi2017-I
Skrajni datum sprejema2017-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2017-II

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno