Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2020-1611-0127
Predlagatelj
Ministrstvo za finance

Predlog

ZPPDFT1cJO

529,8 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT – 1C (EVA 2020-1611-0127) – odgovor
mnenje brez pripomb

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2018/1672 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005  (32018R1672)
  • Direktiva (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ  (32019L1153)
  • Direktiva (EU) 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (Besedilo velja za EGP)  (32019L2177)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno