Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2020-2550-0085

Predlog

Predlog ZV-1G

49,4 kB

o_Predlog_ZV-1G

113 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade
Sklep vlade
Sklep vlade
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – pripombe
MOpripombeZV

77,6 kB

MOpripombeZV

68,5 kB

Predlagatelj
Ministrstvo za obrambo
Mnenje MF na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
Zakonovodah_P

76,8 kB

Predlagatelj
Ministrstvo za finance
POVRATNE INFORMACIJE