Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Evidenca vladnega akta
2020-1611-0119
Predlagatelj
Ministrstvo za finance

Predlog

ZBan2B

790,2 kB

c
ZBan2B

415,9 kB

Arhiv predlogov predpisa

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu
DopisMP

114,6 kB

DopisMP

84,8 kB

DopisMP_P

114,6 kB

Predlagatelj
Ministrstvo za finance
Informacija o predpisu
ZBan-2B

1,8 MB

Predlagatelj
Ministrstvo za finance

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2019/878 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala  (32019L0878)
POVRATNE INFORMACIJE