Predlog predpisaPravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2020-3330-0048

Predlog

o_Prav_stand_norm_IO

90 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o izobraževanju odraslih  (2017-3330-0025)
POVRATNE INFORMACIJE