Predlog predpisaZakon o preprečevanju omejevanja konkurence

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2020-2130-0037

Predlog

spremni_dopis

40,5 kB

o_ZPOmK-2

507,1 kB

osnutek_p_akti

83,8 kB

o_spremni_dopis

65 kB

c
o_o_ZPOmK-2

1 MB

c
o_osnutek_p_akti

197,4 kB

c

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe  (32003R0001)
  • Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah)  (32004R0139)
  • Direktiva 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije  (32014L0104)
  • Direktiva (EU) 2019/1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje uveljavljali pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga  (32019L0001)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2020-III
Skrajni datum na vladnem odboru2020-III
Skrajni datum na vladi2020-III
Skrajni datum sprejema2020-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-I
POVRATNE INFORMACIJE