Predlog predpisaUredba o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2020-2711-0073
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

PS Explozivi

28,5 kB

o_PS_Explozivi

55,7 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije  (2017-3130-0011)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013  (32019R1148)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno