Predlog predpisaUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2020-3130-0022

Predlog

UUP,VG311

143,5 kB

c
UUP,VG311

67,4 kB

UUP_VG311_P

159 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Odziv MIZŠ
Odziv MO
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, medresorsko usklajevanje

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o državni upravi  (2001-1711-0007)
  • Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o splošnem upravnem postopku  (1998-1711-0019)
  • Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi  (2016-3130-0024)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  (2013-3340-0004)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku  (2013-2030-0046)
  • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  (2005-3511-0001)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno