Predlog predpisaZakon o učinkoviti rabi energije

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2020-2430-0002

Predlog

obrazec

32,5 kB

ZureJO

503 kB

Poziv

30,5 kB

c
o_obrazec

23,7 kB

c
o_ZureJO

377,4 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti  (32018L0844)
  • Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti  (32018L2002)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2020-I
Skrajni datum na vladnem odboru2020-I
Skrajni datum na vladi2020-I
Skrajni datum sprejema2020-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2020-III
POVRATNE INFORMACIJE