Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2020-2330-0043

Predlog

Zkme_objava

37,4 kB

o_Zkme_objava

87,8 kB

c

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009  (32013R1307)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2020-III
Skrajni datum na vladnem odboru2020-III
Skrajni datum na vladi2020-III
Skrajni datum sprejema2020-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-I

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno