Predlog predpisaUredba o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2020-2330-0036

Predlog

SPR_ žganje

110 kB

c
SPR_ žganje

189 kB

SPRpriloga2

48,9 kB

c
SPRpriloga2

19,2 kB

Uredba žganjeL

78,6 kB

c
Uredba žganjeL

39,3 kB

Arhiv predlogov predpisa

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o kmetijstvu  (2006-2311-0046)
  • Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008  (32019R0787)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2021-II
Skrajni datum na vladnem odboru2021-II
Skrajni datum na vladi2021-II
Skrajni datum sprejema2021-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-III
POVRATNE INFORMACIJE