Predlog predpisaPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-2330-0112

Predlog

PravEvOP

64,6 kB

c
PravEvOP

20,4 kB

Arhiv predlogov predpisa

Informacija o predpisu

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o kmetijstvu  (2006-2311-0046)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005  (32013R1305)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2019-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2019-IV

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno