Predlog predpisaUredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2019-2711-0067
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

Uredba MP

298,9 kB

c
Uredba MP

176,7 kB

Arhiv predlogov predpisa

Informacija o predpisu
uredba MP JR

177,4 kB

o_uredba_MP_JR

228,4 kB

Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije  (2017-3130-0011)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (Besedilo velja za EGP. )  (32017R0745)
POVRATNE INFORMACIJE