Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2019-1611-0031
Predlagatelj
Ministrstvo za finance

Predlog

ZPPDFT-1

382,6 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU  (32018L0843)
POVRATNE INFORMACIJE