Predlog predpisaPravilnik o spremembi Pravilnika o elektromagnetni združljivosti

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-2130-0018

Predlog

Obraz - EMC

14,9 kB

o_Obraz_-_EMC

44,2 kB

c
o_Sprememba_Prav_EMC

45,2 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti  (2010-2111-0001)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91  (32018R1139)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2019-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2020-I

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno