Predlog predpisaUredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2019-2611-0054

Predlog

o_uredba_gradbisca_

263,5 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu  (2008-2611-0103)
Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 92/57/EGS z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih (osma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)  (31992L0057)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno