Predlog predpisaUredba o razvrstitvi prepovedanih drog

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-2711-0054
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

VGSVZ

150,9 kB

o_VGSVZ

347,2 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami  (1998-2711-0009)
  • Zakon o spremembi zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami  (1996-1211-1121)
Evropski predpisi
  • Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1463 z dne 28. septembra 2018 o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamid (ciklopropilfentanil) in 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid (metoksiacetilfentanil)  (32018D1463)
POVRATNE INFORMACIJE