Predlog predpisaOdredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-3330-0037

Predlog

Odredba27.8.19

65,5 kB

o_Odredba27_8_19

54,6 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (-)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (2015-3330-0064)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno