Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja infinanciranja terorizma

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2019-1611-0060
Predlagatelj
Ministrstvo za finance

Predlog

novela ZPPDFT-1

136,8 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES  (32015L0849)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno