Predlog predpisaUredba o izvajanju Uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2019-2711-0032
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

Uredba_JO

264,5 kB

o_Uredba_JO

142,6 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES  (32014R0536)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno