Predlog predpisaPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-2611-0003

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu  (2008-2611-0103)
Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2017/2398 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu  (32017L2398)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2019-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2020-I

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno