Predlog predpisaPravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja mladine

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2019-3330-0020

Predlog

o_PravilMIZS14052019

46,1 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  (2009-3111-0084)
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  (2012-2030-0033)
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  (2001-1711-0056)
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  (2018-3130-0033)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno