Predlog predpisaPravilnik o organizaciji in povračilu stroškov prevoza otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-3330-0019

Predlog

o_P_prevozi_SIOPP

87 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami  (2014-1211-1897)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (-)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o osnovni šoli  (-)
  • Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (2015-3330-0064)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli  (2013-3330-0089)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno