Predlog predpisaUredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-2550-0013

Predlog

e-demo-HrupKaz

31,2 kB

o_e-demo-HrupKaz

63,8 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o varstvu okolja  (1998-2511-0105)
Evropski predpisi
  • Direktiva Komisije (EU) 2015/996 z dne 19. maja 2015 o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa v skladu z Direktivo 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta  (32015L0996)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2018-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2018-IV
Skrajni datum na vladi2018-IV
Skrajni datum sprejema2018-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2019-I
POVRATNE INFORMACIJE