Predlog predpisaUredba o izvajanju Delegirane Uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-2550-0028

Predlog

o_edemo-brezpl-emis

75,2 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije  (2017-3130-0011)
Evropski predpisi
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta  (32019R0331)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno