Predlog predpisaPravilnik o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-2430-0084

Predlog

Pr.o pog.inpost.org

97 kB

c
Priloga1-Sez.el

52,6 kB

c
Priloga1-Sez.el

19,9 kB

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o varnosti v železniškem prometu  (2016-2430-0074)
Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji  (32016L0797)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2019-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2019-II

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno