Predlog predpisaPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen in storitev

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2019-2611-0030

Predlog

pravilnik IPP

51,3 kB

c
pravilnik IPP

24,2 kB

dopis-medres.

97,2 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o urejanju trga dela  (2010-2611-0001)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno