Predlog predpisaPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-2711-0016
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

o_minimalnipog2019

61,2 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi  (2003-2711-0030)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti  (1998-2711-0019)
  • Zakon o zdravniški službi  (1998-2711-0016)
  • Zakon o zdravniški službi (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o zdravstveni dejavnosti  (-)
  • Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
Evropski predpisi
  • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij  (32005L0036)
  • Direktiva Sveta 2006/100/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega gibanja oseb zaradi pristopa Bolgarije in Romunije  (32006L0100)
  • Direktiva 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)  (32013L0055)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno