Predlog predpisaPravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-2711-0013
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

EEO1-2019

20,1 kB

o_EEO1-2019

57,3 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti  (2010-2111-0001)
Evropski predpisi
  • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/736 z dne 27. februarja 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za določene električne in elektronske sestavne dele, ki vsebujejo svinec, v steklu ali keramiki zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32018L0736)
  • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/737 z dne 27. februarja 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah za spajkanje metaliziranih lukenj diskoidalnih in strojno luknjanih ploščatih večplastnih kondenzatorjev zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32018L0737)
  • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/738 z dne 27. februarja 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v kovinsko-keramičnih (cermet) potenciometrskih elementih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32018L0738)
  • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/739 z dne 1. marca 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v zlitinah z jeklom zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32018L0739)
  • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/740 z dne 1. marca 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v zlitinah z aluminijem zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32018L0740)
  • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/741 z dne 1. marca 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v bakrovih zlitinah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32018L0741)
  • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/742 z dne 1. marca 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah z visokimi temperaturami taljenja zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32018L0742)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno