Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2019-3130-0009

Predlog

ZPVPJN C javna

142,8 kB

c
ZPVPJN C javna

162,5 kB

spremni_dopis

87,1 kB

c
spremni dopis

49,3 kB

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade
POVRATNE INFORMACIJE