Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2019-1611-0001
Predlagatelj
Ministrstvo za finance

Predlog

ZTFI-1A-MSP_20190328

15 kB

c
o_ZTFI-1A-GJO_20190405

1,8 MB

c

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ESBesedilo velja za EGP.  (32017R1129)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2019-I
Skrajni datum na vladnem odboru2019-I
Skrajni datum na vladi2019-I
Skrajni datum sprejema2019-III
Skrajni datum začetka veljavnosti2019-III

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno