Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaPravilnik o delih in opremi vozil

Sprejet
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-2430-0009

Predlog

007-408-2018-17

116.5 kB

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o motornih vozilih  (2016-2430-0007)
Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti  (31992L0006)
  • Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu  (31996L0053)
  • Direktiva 2002/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu  (32002L0007)
  • Direktiva 2002/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti  (32002L0085)
  • Direktiva 2007/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o naknadnem opremljanju težkih tovornih vozil, registriranih v Skupnosti, z ogledali  (32007L0038)
  • Direktiva (EU) 2015/719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu  (32015L0719)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2019-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2020-I
POVRATNE INFORMACIJE