Pogosto vprašanje

V:
Ali so komentarji, predlogi, mnenja javnosti, ki jih pripravljavec predpisa prejme v obdobju javne objave osnutka predpisa, javno objavljeni?
O:
Vsak organ, ki je pristojen za pripravo nekega predpisa, po končanem postopku sodelovanja pripravi poročilo o sodelovanju s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu predpisa. To poročilo o sodelovanju javnosti se javno objavi hkrati s predlogom predpisa, ki je posredovan v vladno obravnavo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (13):

Da

Ne

Delno