Pogosto vprašanje

V:
Ali je sodelovanje javnosti v procesu priprave predpisov obvezno?
O:
Resolucija o normativni dejavnosti določa, da naj sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov traja praviloma od 30 do 60 dni; izjema so predlogi predpisov, pri katerih sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (na primer: nujni postopki, državni proračun). Sodelovanje javnosti je omogočeno v fazi osnutka predpisa, ko je ta tudi posredovan v medresorsko usklajevanje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno