Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pojem demokracija: Kaj je E-demokracija?

Vse večja dostopnost informacijsko komunikacijskih tehnologij po eni strani, in čedalje večja potreba po oživljanju interesa sodelovanja v demokratičnih procesih po drugi strani, sta botrovali nastanku E-demokracije.

Politologi zaenkrat še niso podali jasne in enotne definicije, kaj E-demokracija (digitalna demokracija, kibernetična demokracija) je, zagotovo pa lahko rečemo, da je povezana z aktivnostmi vlad, izvoljenih predstavnikov, političnih strank ali skupinami posameznikov. Ti na spletnih straneh ponujajo različna spletna orodja, ki zainteresiranim javnostim približujejo demokratične procese, jih delajo bolj dostopne in neposredne ter tako omogočajo širši vpliv na politične odločitve, ter tako povečujejo transparentnost odločanja in odgovornost odločevalcev.

Spletna orodja, ki so na voljo zainteresiranim javnostim so lahko različna, vsa pa služijo osnovnemu namenu – razviti komunikacijo med odločevalci na eni ter zainteresiranimi javnostmi na drugi strani, ki naj preraste v dialog oziroma posvetovanje z javnostmi.

E-demokracija na e-upravi v ta namen ponuja različne možnosti, ki segajo od informiranja do posvetovanja z javnostmi.

Javnosti lahko z odločevalci komunicirajo prek portala eUprava, kjer je pri posamezni aktivnosti mogoče oddati vprašanje, pritožbo ali pohvalo, ali pa podati pritožbo v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja ali pritožbo Varuhu človekovih pravic.

eDemokracija na eUpravi zainteresiranim javnostim omogoča sodelovanje v postopku priprave predpisov – ponuja namreč pregled predpisov, ki so trenutno v postopku sprejemanja oziroma spreminjanja, ter podajanje pripomb in komentarjev. Mogoče pa se je obrniti tudi na izvoljene predstavnike - predsednika republike, predsednika vlade, poslanca, EU poslanca, poslansko skupino ali posamezen organ ter jih neposredno kontaktirati.

Možnosti za E-demokracijo v Sloveniji pa ponujajo tudi nekatera druga spletna mesta. Takšno spletno mesto je na primer neodvisni portal e-participacija, ki ponuja veliko informacij in možnosti tvornega sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev.

POVRATNE INFORMACIJE