Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Državna ureditev: Državni svet - sestava, področje delovanja in pristojnosti

Državni svet Republike Slovenije je drugi dom slovenskega parlamenta in je zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov.

Interesi različnih družbenih skupin se v Državnem svetu srečujejo na institucionaliziran način, odločitve pa sprejemajo na podlagi soočenja argumentov na strokovni ravni. Državni svet ima 40 članov.

Sestavljajo ga:

  • štirje predstavniki delodajalcev;
  • štirje predstavniki delojemalcev;štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev;
  • šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti;
  • dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov.

Člani državnega sveta se volijo za dobo petih let.

Državni svet sklepa, če je na seji navzoča večina članov, in odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov, z izjemo zahteve za razpis referenduma, ki jo sprejme z večino glasov vseh članov.

Organizacija in delo državnega sveta ter njegovih delovnih teles ureja poslovnik državnega sveta.

Pristojnosti
Državni svet lahko:

  • predlaga državnemu zboru sprejem zakonov;
  • daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti;
  • v sedmih dneh od sprejetja zakona in še pred njegovo razglasitvijo zahteva, da državni zbor o njem še enkrat odloča – "veto;"
  • zahteva razpis zakonodajnega referenduma;
  • zahteva parlamentarno preiskavo;

Državni svet mora:

  • izreči mnenje o posamezni zadevi.

POVRATNE INFORMACIJE